API ofte aanspreekpunt Integriteit

De API is het aanspreekpunt voor integriteit binnen de club.

Wat is een API?

Clubleden, ouders, familieleden, zorgdragers, … en ieder die zich betrokken voelt bij het functioneren van onze club en die zich zorgen maakt over bepaalde gebeurtenissen in clubverband kan terecht bij de API.

Maak een afspraak en overleg rustig over je vragen en bekommernissen. Je meldingen en bezorgdheden zullen steeds met de meeste discretie behandeld worden.

Sibylle Vanrenterghem is onze API. Ze richtte samen met Yves de karateclub Okinawa Kwai op. Hoewel ze de laatste jaren haar karategi niet veel kon aandoen, is ze al die jaren wel actief geweest achter de schermen en dit over de verschillende
afdelingen heen.